ANTROPOSOFISCHE FYSIOTHERAPIE

 

Antroposofische fysiotherapie is - in tegenstelling tot wat veel mensen denken - geen alternatieve therapie, maar juist een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie. Ze is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld, zoals dat door Rudolf Steiner rond 1900 is ontwikkeld.

Steiner beschouwt de mens als een eenheid van lichaam, ziel en geest. In het menselijk organisme is een functionele driegeleding herkenbaar, die op vele manieren tot uiting komt in het zenuw/zintuigstelsel, ritmisch systeem(hart/longen) en stofwisselingsstelsel.


Evenwicht

Gezondheid is geen statisch verschijnsel, maar een toestand van evenwicht die steeds opnieuw veroverd moet worden. De mens is een zich ontwikkelend wezen: verstoringen van het evenwicht uiten zich als een ziekte of een ‘zich niet goed voelen'.
 

voet.jpg


Aanvullende opleiding

Antroposofische fysiotherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten, die na hun reguliere opleiding een aanvullende opleiding antroposofische fysiotherapie hebben gedaan.
Ze zijn werkzaam in een eigen praktijk of in een antroposofisch gezondheidscentrum (therapeuticum), maar ook bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleeghuizen, in de psychiatrie of in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 

Therapievormen
De therapeutische vormen die de antroposofische fysiotherapeut gebruikt, sluiten aan bij de antroposofische visie op gezondheid en ziekte.

Massage
Eduard maakt bij de ritmische massage gebruik van techniek zoals die door de artsen Ita Wegman en Margarethe Hauschka is ontwikkeld.
Ook werkt Eduard met de reducerende massage van Volkier Bentinck. Deze methode werkt effectief op de functionele driegeleding van het zenuw/zintuigstelsel (bewustzijn), ritmische organen(hart/longen) en stofwisseling.