BOWEN TECHNIEK

De Bowen Techniek werd ontwikkeld door de Australiër Thomas Ambrose Bowen(1916-1982).

Hij behandelde er in de zeventiger jaren van de vorige eeuw zo'n 13.000 patiënten per jaar mee. Daarvan had 88 procent van de patiënten niet meer dan twee of drie behandelingen nodig.
In veel landen gebruiken inmiddels duizenden therapeuten deze techniek met groot succes, maar in Nederland is Bowen nog relatief onbekend.

 

Eduard de Graaff was de eerste fysiotherapeut die in Nederland met de Bowen Techniek aan het werk is gegaan. Hij gebruikt de techniek nog steeds met veel succes.

 

Bijzonderheden van de Bowen Techniek
Deze bijzondere techniek kan bij (bijna) elke klacht worden toegepast. De techniek kent geen contra-indicaties en gaat heel goed samen met homeopathie, bachremedies, eventuele medicaties en oefeningen. Bovendien is de techniek geschikt voor mens en dier.
De Bowen Techniek stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam.
De therapeut maakt korte, rollende bewegingen over de spieren met duim en wijsvinger. De lichte druk die wordt uitgeoefend geeft het lichaam een prikkel. Als reactie op deze prikkel zoekt het lichaam een betere balans waardoor pijn en klachten verminderen.been.jpg
Kenmerkend is dat deze series bewegingen telkens met een pauze van enkele minuten onderbroken worden om de prikkel, die wordt veroorzaakt door de rolbeweging, te laten inwerken.
Bowen behandelt niet een geïsoleerde klacht, maar het hele lichaam.

 

Subtiele boodschap
De Bowen techniek geeft het lichaam een subtiele boodschap. Het lichaam bepaalt waar de vrijgekomen energie naar toegaat. Dit komt altijd ten goede aan uw welbevinden.
Toch roept juist het subtiele karakter van de Bowen Techniek vraagtekens op. De zachte handelwijze lijkt haaks te staan op het resultaat. Zelfs ervaren behandelaars zijn vaak verbaasd over het effect dat zij bereiken. De positieve reacties van patiënten spreken echter voor zich.

 

Tijdens de behandeling
Soms komt het voor dat de klachten verergeren. Dat kan enkele uren tot dagen duren. Daarna nemen de klachten snel af.
Soms ontstaan er andere ongemakken, zoals vermoeidheid. Het is belangrijk aan deze reacties toe te geven; de werking van de behandeling gaat gewoon door.
Omdat de behandeling minimaal een week doorwerkt is het niet verstandig in de week na de Bowenbehandeling andere, fysieke therapeutische behandelingen (fysiotherapie,acupunctuur enz.) te ondergaan.
De Bowenbehandeling maakt veel gifstoffen - die nog in het lichaam zijn opgeslagen - vrij. Veel water drinken (anderhalve liter per dag) zorgt voor een goede afvoer van deze gifstoffen.

 

Hoe werkt de Bowen Techniek?
Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden.
Waarschijnlijk wordt de prikkelgeleiding door de Bowen Techniek versterkt.
Er gaat een enorme hoeveelheid prikkels van en naar de hersenen (ongeveer 600.000nek.jpg per seconde). Lang niet alle prikkels komen aan. Dat is geen probleem als de prikkel geen belangrijke informatie heeft. Maar als een prikkel is die een probleem aangeeft niet aankomt, is dat wel een probleem: de hersenen zullen niet reageren en herstel blijft uit. Of omgekeerd: de prikkel die tot herstel moet leiden komt niet aan.
Door een Bowen-move op de juiste plaatsen toe te passen en dan het lichaam de tijd te gunnen deze prikkel te verwerken, komen de signalen die verloren zijn gegaan wel weer aan. Het lichaam ‘herinnert' zich weer hoe het hoort te zijn. Dit heeft tot gevolg dat er een scala aan herstelreacties optreedt.

 

Fascia
Bowen werkt voornamelijk op de fascia; het bindweefselvlies dat rondom spieren, pezen en zenuwen zit. Door de samenhang in het hele lichaam speelt het fasciaweefsel een belangrijke rol in de informatievoorziening, de houding en de beweeglijkheid van ons lichaam. Een verstoring heeft invloed op het gehele lichaam. Het geleidt immers de prikkels van ons lichaam en dus ook de prikkels van de Bowen therapeut.
De fascia lijkt op een soort web, dat door het hele lichaam loopt. Het omsluit - precies passend - alle het weefsel waarmee het contact staat. Een verstoring heeft tot gevolg dat de fascia daar - of mogelijk ook op een andere plek - gaat samentrekken en verstrakken. Dat is een natuurlijke beschermingsreactie van het lichaam. Meestal herstelt het lichaam dit spontaan en ontspant de fascia weer. voet_2.jpg
Het komt echter ook voor dat het lichaam maar gedeeltelijk herstelt en de fascia plaatselijk gespannen blijft. Daardoor blijven alle 'mazen' van het net onder spanning staan en worden hierdoor zowel bloedcirculatie als zenuwen in bepaalde weefsels verstoord. Dat kan klachten opleveren bijvoorbeeld op plekken waar de fascia - nog steeds onder spanning - over gewrichten loopt (bijvoorbeeld bij RSI-klachten). Lokale behandeling geeft dan wel enige vermindering van klachten, maar neemt niet altijd de oorzaak weg.

Verder kan spanning op het fasciale weefsel problemen opleveren bij het afvoeren van afvalstoffen. Nier- en darmfuncties raken verstoord en dat kan klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en problemen met de stoelgang tot gevolg hebben.
Stress en emotionele problemen hebben hun weerslag op de toestand van de fascia. Is de fascia ontspannen dan heeft dat invloed heeft op stressbeleving en emoties.
Spanning op het fasciale weefsel in het ademhalingsgebied kan benauwdheidklachten veroorzaken, zoals hooikoortsverschijnselen en astmatische problemen.
Door de Bowen-rolbeweging ontspant de fascia, daarmee wordt het herstel in gang gezet.


Bowentechniek helpt en verlicht bij:

ademhalingsproblemen

botbreuken

bunions

frozen shoulder,

hiel- en voetpijn

knieproblemen

PMS

RSI

rug- en nekpijn,

sportblessures

stress

tenniselleboog

verzwikkingen

 

Bowentechniek is doelmatig bij chronische klachten:

artrose

astmatische condities

chronische vermoeidheid

fibromyalgie

hoge bloeddruk

hooikoorts

hoofdpijn

lymfe oedeem

migraine

nierproblemen

 

Bovendien is de De Bowen Techniek buitengewoon effectief bij sportblessures, werkt aantoonbaar blessurepreventief en kan helpen (sport)prestaties te verbeteren.

Drie tot vijf behandelingen zijn vaak al voldoende voor volledig herstel.